Slik skal Fosen bli mer attraktivt - Bolyst

/ Bolyst

Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

Nå bretter de opp ermene for å skreddersy området for nye innbyggere og bedrifter.

– For vår region ligger det mye grensesprengende i dette oppdraget, de ringvirkningene som det gir, samt den utvikling som både eksisterende næringsliv og nytt næringsliv tilfører, sier prosjektleder for samfunnsutvikling i Bjugn, Ingjerd Astad-Steen.

Investeringen i nye F-35 kampfly er en formidabel enkeltinvestering i norsk fastlandsøkonomi og ca 5 mrd vil investeres i ny hovedflyplass på Ørland (ØHF).

Fiskegigant etablerer seg

Marine Harvest Fish Feed holder for øyeblikket på å bygge en fabrikk for fiskefôr på Valsneset i Bjugn kommune.

Marine Harvest Fish Feed holder for øyeblikket på å bygge en fabrikk for fiskefôr på Valsneset i Bjugn kommune.

Samtidig har kommunene fått et oppdrag fra kongeriket Norge om å være vertskap for landets framtidige kampflybase. Nå bobler det av fremtidstro, og det skjer mye spennende allerede.

 – Flere nyetableringer er på trappene i regionen vår. Målet er at dette skal kunne gi spennende og varierte jobbmuligheter framover, sier Astad-Steen.

Av spennende bedrifter i området finnes fra før for eksempel dyne- og puteprodusenten Mascot Høie, som er den største private arbeidsplassen med 110 ansatte. Nå får de snart selskap av Marine Harvest, som nå etablerer en stor fôrfabrikk på Valsneset i Bjugn.

– Selskapet er verdensledende innen oppdrett av laks og ørret, sier Astad-Steen. Anlegget vil stå ferdig sommeren 2014 og vil i første omgang tilføre 50 nye arbeidsplasser.

Spenstig satsing på by og tettstedsutvikling

Kommunesenteret Botngård skal utvikles til

Kommunesenteret Botngård skal utvikles til "Den grønne landsbyen ved fjorden". Foto: Geir Gjelseth

Som en del av utviklingsarbeidet skal kommunene utvikle tettstedene Brekstad og Botngård. I avstand er det bare 14 kilometer mellom disse tettstedene som sammen vil utfylle hverandre i et felles bo- og arbeidsområde.

Kommunene har høye ambisjoner om å skape mer attraktive kommunesentre for innbyggere og nye innflyttere. I Brekstad satses det på urbane kvaliteter.

– For tiden jobber tre ulike arkitektteam samtidig med å skissere hvordan Brekstad kan bli et mer urbant, attraktivt og bærekraftig sted. Vi ønsker å fortette sentrum, skape nye og attraktive møteplasser som gir trivsel samtidig som vi ønsker å teste ut innovative løsninger for byutvikling, sier prosjektleder for samfunnsutvikling i Ørland, Heidi Fossland.

– Lykkes vi med utviklingen av lokalsamfunnene våre, samt gjør det mer attraktivt å flytte hit, vil også Forsvaret lykkes bedre med sin utvikling, sier Fossland.

– Det er derfor gledelig å erfare at nasjonale interesser står bak oss og bistår i utviklingen, fortsetter hun, og røper at Brekstad er valgt som pilotprosjekt i den statlig finansierte satsingen Framtidens Bygder.

Satser på kystby og landsby

Ifølge Fossland har Ørland også etablert et tett samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, og med Botngård er det inngått samarbeid med forskningsmiljø i Trondheim. Dette er gjort for å sikre en god planprosess og for å ta i bruk det siste av kunnskap om bærekraftig byutvikling.

– I Botngård satses det på å utvikle den grønne landbyen ved fjorden. Målet er å utvikle stedet til en grønn, miljøvennlig landsby med satsing på blant annet folkehelse, klima og universell utforming. I tilknytning til Botngård vil det etableres flere sentrumsnære, attraktive boligområder, hvor den enkelte skal ha mulighet til å velge den boform som passer for ulike ønsker og behov, sier Astad-Steen.

Regionen har nærhet til storbyen Trondheim med reisetid på en time. Denne nærheten er et viktig element som kommunene skal utnytte i større grad enn i dag. Godt kollektivtilbud og utbedret infrastruktur er avgjørende i denne sammenheng.

– I motsetning til mange nabokommuner i Norge, ønsker vi å samarbeide fremfor å konkurrere, sier Fossland. Hun inviterer potensielle nye tilflyttere til kommunene om å delta inn med sine tanker og ønsker for utvikling av tettstedene.

 

Fra Ørland Sparebank Cup 2013. Full innsats på en rekke baner. Av et imponerende antall lag fra fjern og nær. Her er ivrige jenter fra Bjugn i aktivitet. Foto: Geir Gjelseth

Fra Ørland Sparebank Cup 2013. Full innsats på en rekke baner. Av et imponerende antall lag fra fjern og nær. Her er ivrige jenter fra Bjugn i aktivitet. Foto: Geir Gjelseth

Flyttet tilbake til Ørland

Guri Myran-Storås har bodd både i Ørland, Bardufoss, Trondheim, Bodø og USA. Men når hun og familien skulle velge et permanent bosted, valgte de Ørland.

Guri Myran-Storås og familien setter pris på regionens brede fritidstilbud og den vakre naturen, samt muligheten til å bruke kulturhuset i både hjemkommunen Ørland og nabokommunen Bjugn. Foto: Geir Gjelseth

Guri Myran-Storås og familien setter pris på regionens brede fritidstilbud og den vakre naturen, samt muligheten til å bruke kulturhuset i både hjemkommunen Ørland og nabokommunen Bjugn. Foto: Geir Gjelseth

På grunn av at både hun og mannen Lars Tore Storås har hatt jobb i Forsvaret, og han fremdeles har det, har de i flere år bodd ulike steder.

– Mannen min, jeg og datteren vår Andrea på 12 år har hatt adresse i Bardufoss, Trondheim, Bodø og USA. For tolv år siden bodde vi på Ørlandet, og fordi vi likte oss så godt flyttet vi tilbake i 2007, forklarer Myran-Storås som nå jobber som sykepleier.

Midt mellom kulturhusene

I Fosen-regionen er det til sammen 550 lag og foreninger. Det brede fritidstilbudet og den vakre naturen er noe av det hun verdsetter med området.

– For å være en liten kommune er det et bredt utvalg av fritidstilbud. Datteren min deltar både på håndball- og fotballtreninger. De korte avstandene mellom Brekstad og Botngård gir oss også muligheten til å bruke kulturhusene begge steder, sier hun.

– Vi har det vi trenger av butikker, og er samtidig kun en time med båt unna Trondheim. Ellers er jeg veldig imponert over lærerne på skolene her, konkluderer hun og legger til at innbyggerne har et godt samhold som gjorde det enkelt å bli integrert i lokalsamfunnet.

Ørland kommune ønsker å utvikle Brekstad til et mer urbant, attraktivt og bærekraftig sted.

Ørland kommune ønsker å utvikle Brekstad til et mer urbant, attraktivt og bærekraftig sted.