Fant tilbake til røttene - Bolyst

/ Bolyst

Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

Om du tar for deg norgeskartet, så ligger Vefsn kommune på Helgeland, sør i Nordland fylke. 33 mil til Bodø, 39 mil til Trondheim og 10 mil til svenskegrensen.

– Vi bor «midt i Norge» og vi pleier å si at vi bor i Norges sentrum, Mosjøen, med kort vei til alt, smiler Laila Olderskog, som bor i Mosjøen.

Laila og hennes mann Kenneth Olderskog er oppvokst i Vefsn kommune. Men de flyttet tilbake i 2009 fra Oslo. Med to små barn ønsket de et bedre og roligere oppvekstmiljø enn Norges hovedstad. At de nå har funnet en roligere hvilepuls i Vefsn kommune som er en vidstrakt kommune med høye fjell, fjorder, grotter og elver – og lite med eksos og rushtrafikk, angrer de ikke et sekund på.

Les mer om Vefsn kommune her

Flere flytter tilbake

– Det var godt å komme tilbake. Vefsn kommune er et flott sted for voksne og barn. Skolene er gode og nyoppussede, barnehageplass finnes til alle i nærheten og idretts-og kulturlivet er rikt og allsidig. I tillegg er Vefsn kommune et trygt sted å vokse opp. For barnefamilier betyr dette mye. Vi synes også at det er positivt at flere og flere kommer tilbake til kommunen når de er etablert med barn. Så langt i år er det flere innflyttere enn utflyttere. Det er alltid positivt for en liten kommune med 13 500 innbyggere, sier Laila.

En annen viktig grunn til at familier flytter til kommunen er de lave boligprisene.

Les mer om hva Mosjøen og omegn næringsselskap gjør for å skape gode bo – og arbeidsforhold her.

Ny giv i Mosjøen

Vefsn kommune jobber aktivt med å få flere innbyggere. En del av satsingen i Helgelandskommunen er en oppgradering av Mosjøen og veiene rundt. Her jobber kommune og private side om side for å gjøre byen enda mer attraktiv som et knutepunkt og oppholdssted.

– Det har ikke skjedd så mye positivt i Mosjøen og Vefsn kommune før, som den siste tiden. Kommunens slagord er: «Et steg foran». Nå lever kommunen opp til dette slagordet, og det vil bidra til å skape en langt mer attraktiv kommune for fastboende og turister i tiden framover, sier Laila.

Hun nevner at konkret at det er en storsatsing på samferdsel som betyr mye for regionen.

– De siste årene har det skjedd mye innen vei- og tunnelbygging på Helgeland. Det gjør at avstandene mellom byene i regionen blir mindre, og dermed enklere for folk å pendle. I sentrum av Mosjøen pusses det opp overalt, og kommunen har gjennomgått reguleringsplanen slik at det skal bli lettere å etablere boliger og bedrifter, sier Laila.

Hun legger til med et smil:

– Nå høres jeg kanskje ut som en «turistsjef», men: Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater kommer du og familien din til å trives i Vefsn kommune, sier hun.